Fresh used vehicles in Gaston SC

13 Results
Gaston, SC
 • 108,875 mi.
 • 5-Speed Automatic
 • 3.5L V6 DOHC 24V
 • 18/25 mpg
Gaston, SC
 • 123,110 mi.
 • 4-Speed Automatic
 • 2.8L L4 DOHC 16V
 • 17/23 mpg
Gaston, SC
 • 148,767 mi.
 • 5-Speed Automatic
 • 3.5L V6 DOHC 24V
 • 19/27 mpg
Gaston, SC
 • 159,931 mi.
 • 4-Speed Automatic
 • 3.7L L5 DOHC 20V
 • 16/22 mpg
Gaston, SC
 • 174,545 mi.
 • Automatic
 • 3.7L L5 DOHC 20V
 • 18/25 mpg
Gaston, SC
 • 130,821 mi.
 • 6-Speed Automatic
 • 3.6L V6 DOHC 24V
 • 17/24 mpg
$11,495
Gaston, SC
 • 125,500 mi.
 • 6-Speed Automatic
 • 5.7L V8 DOHC 32V
 • 14/18 mpg
$13,995
Gaston, SC
 • 106,053 mi.
 • 5-Speed Automatic
 • 3.6L V6 DOHC 24V
 • 17/25 mpg
$15,995
Gaston, SC
 • 130,410 mi.
 • Manual
 • 3.8L V6 OHV 12V
 • 15/19 mpg
$16,995
Gaston, SC
 • 97,063 mi.
 • 4-Speed Automatic
 • 5.4L V8 SOHC 24V FFV
 • 15/21 mpg
$16,995
Gaston, SC
 • 93,250 mi.
 • Automatic
 • 5.3L V8 OHV 16V FFV
 • 13/18 mpg
$18,995
Gaston, SC
 • 119,100 mi.
 • 6-Speed Automatic
 • 5.3L V8 OHV 16V
 • 17/22 mpg
$21,995
Gaston, SC
 • 130,079 mi.
 • 6-Speed Automatic
 • 3.5L V6 TURBO
 • 14/19 mpg
$20,995